Produksjon og teknologi

Hallingdal Trepellets produserer pellets av ferskt tømmer, uten tilsetningsstoffer

Produksjonen skjer hovedsakelig på kortreist tømmer fra Hallingdal.
Rått tømmer blir hogd til flis. Flisa blir tørka med spillvarme fra forbrenningsanlegget til Hallingdal Renovasjon.

Ferdig tørka flis blir finmalt i ei hammermølle, og deretter pressa under høyt trykk til pellets. Ferdig pellets blir avkjølt før den legges på lager.

Hallingdal Trepellets bidrar til avsetning av mindreverdig skogvirke, og styrker på den måten det lokale skogbruket. Kort avstand mellom skog og fabrikk gir begrensa transportbehov, og produksjonen gir lokale arbeidsplasser.