Hallingdal trepellets

Hallingdal Trepellets as ble registrert som firma i 2004. Fabrikken ble bygd, og produksjonen starta i 2006.

Fabrikken har totalt 10 ansatte og kjører døgnkontinuerlig drift. Årlig produksjon ligger opp mot 30 000 tonn.

Vi produserer pellets med en diameter på 8 mm, og det aller meste av den blir distribuert i bulkbil. Lokalt omsetter vi noe i storsekk.

I 2012 ble lagerkapasiteten utvidet, slik at vi nå har plass til å lagre 8.500 tonn pellets.

 

Eiere

Hallingdal Trepellets er eid av: Viken Skog SA, Ustekveikja Energi og Hallingdal Kraftnett