Bruk av trepellets

Trepellets – egenskaper

Trepellets har en egenvekt på ca 650 kg/m3 og inneholder 7-8 % vann. Energiinnholdet er ca 4,9 kWh pr. kg. (parafin inneholder ca 9 kWh/kg).
Pelletsen er 8 mm i diameter og tilfredsstiller kravene til Europeisk og Norsk Standard EN 14961-2 og NS 3165.
Bruk av trepellets er klimanøytralt – bidrar ikke til drivhuseffekten, har lavt partikkelutslipp og medfører liten lokal luftforurensning.

 

Bruken av pellets fra Hallingdal

 

Fyring

Det meste av vår pellets blir benyttet i større fyringsanlegg, som f.eks skoler, sykehjem, forretningsbygg, hoteller og i fjern-/ nærvarmeanlegg.
Pelletsen blir også brukt i små fyrkjeler og pelletskaminer.

Ved brenning frigjøres nesten all energien i pelletsen (høy virkningsgrad).

 

Strø

Vi selger også pellets og strøflis(biprodukt fra produksjonen) som strø til hest og andre husdyr. Kan hentes i bulk eller storsekk.