Trepellets og miljø

Klimanøytralt

Bruk av trepellets er gunstig for miljøet.
Pellets blir framstilt av skogsvirke. Forutsatt at skogen blir fornyet, blir pellets en del av CO2-kretsløpet, og representerer derfor ikke noen netto tilførsel av klimagaser til atmosfæren.

Dersom fossilt brensel byttes ut med pellets, representerer dette en klar miljøgevinst.